Oproep vrijwilligers “Wat doe jij voor de vereniging?”

 

Beste leden en ouders of verzorgers van pupillen en junioren,

Iedere vereniging heeft vrijwilligers nodig, ook de Schaatsvereniging Zwolle.
Gelukkig zijn al veel leden actief voor de vereniging. Bij deze, bedankt voor jullie inzet bij alle activiteiten en evenementen van 2018. Zonder jullie hadden deze niet plaats kunnen vinden.
Maar toch hebben we nog steeds leden en ouders van pupillen en junioren nodig om al de zaken voor de vereniging te kunnen volbrengen. Hierbij doen we dan ook een oproep:
 “Wat doe jij voor de vereniging?”

In de bijlage:  Vrijwilligers – Wat doe jij voor de vereniging – oproep  sommen we een aantal taken en activiteiten op waar we vrijwilligers voor nodig hebben, gegroepeerd per commissie.

Graag zien wij een positieve reactie van leden en ouders van pupillen en junioren tegemoet. Dit mag per mail naar: bestuurslid1@schaatsverenigingzwolle.nl , Petra Bosman.  Met vermelding van naam en telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,

Mede namens het bestuur van de Schaatsvereniging Zwolle

Petra Bosman

Bestuurslid

Wat doe jij voor de vereniging