20170405_200913ALV / Algemene Ledenvergadering

 

De Algemene ledenvergadering van Schaatsvereniging Zwolle vindt plaats op zaterdag 24 maart 2018. De ALV wordt gecombineerd met het stamppotbuffet en vindt plaats bij Het Anker in Westenholte, Voorsterweg 36, 8042 AD Zwolle.

De ALV start om 16:00 uur. Het ALV boekje wordt binnenkort toegezonden.
Bestuursverkiezing

Marcel van Bolhuis (penningmeester) en Regina Riemersma (algemeen bestuurslid) zijn aftredend en stellen zich niet herkiesbaar.
Belangstellenden binnen de vereniging die zich verkiesbaar willen stellen voor de gevraagde bestuursfuncties kunnen zich melden bij het secretariaat, tot uiterlijk 1 uur voor aanvang van de ledenvergadering: Mail: secretaris@schaatsverenigingzwolle.nl

Ook voor meer informatie kun je je richten tot het secretariaat.

Met vriendelijke groet,

Hans Brink

Secretaris Schaatsvereniging Zwolle