Algemene Leden Vergadering Schaatsvereniging Zwolle

Online  ALV

Inloop vanaf 19.15 uur

Start ALV 19.30 uur

Afsluiting Schaatsseizoen

Online activiteit en stamppotbuffet thuis!

Schaatstraining recreanten

Fiets training

Voor de fietstraining wordt niet (zoals gebruikelijk) verzameld bij de IJsselbrug, maar komt iedereen individueel naar het afgesproken parcours. Op het parcours zoeken de viertallen elkaar op, zonder een groep te vormen met andere viertallen.

Algemen Ledenvergadering online

Skeelertraining 12 jaar en ouder

Skeelertraining tot 12 jaar

Droogtraining leden ouder dan 26 jaar

Droogtraining 13 t/m 26 jaar

Droogtraining t/m 12 jaar